چهل فکر سمّی!

با تکرارِ جمله‌های زیر، این باور را تصحیح کنید:

ـ برای این‌که بتوانیم باتری‌های #ذهن و جسم‌مان را شارژ کنیم؛ باید، در کار، وقفه ایجاد کنیم؛ و مدّتی، #استراحت کنیم.

ـ من، استحقاق این را دارم، که در زندگی، شاد باشم، و تفریح کنم.

ـ مدام کار کردن، و هیچ #تفریح و #سرگرمی نداشتن، برای هیچ‌کس، مفید نیست.

ـ به‌تر است، آدم، کار کند، برای این‌که، #زندگی کند؛ تا این‌که، به‌خاطرِ این زندگی کند، که کار کند.

ـ اگر من، در زندگی، شادتر باشم، و بیش‌تر تفریح کنم؛ کارایی‌اَم هم، بیش‌تر می‌شود.

ـ اوقاتی از زندگی، که انسان، شاد است، و لذّت می‌برد؛ هرگز، اوقاتِ تلف‌شده، به‌حساب نمی‌آیند.

ـ اگر امروز، از زندگی، لذّت نَبَرَم؛ ممکن است، فردا، خیلی دیر باشد.

باورهای سمی و پادزهرهای آن‌ها (شناختِ ۴۰ مانعِ فراگیر، در راهِ #رشد و #موفقیت)؛ دکتر آرنولد لازاروس، دکتر کلیفورد لازاروس، دکتر آلن فی؛ ترجمه: اشرف رحمانی، کورش طارمی؛ چاپ اوّل: تهران، انتشارات راشین، ۱۳۸۶.

author ۲۸ تیر ۱۳۹۷